גלריות טיולים

טיולים - שבתי

אנו בישיבת "שבתי" מאמינים שהטיולים נותנים כוח ומטעינים את הבחורים בכוחות חדשים,

הטיולים עוזרים לנפש שלהם להיות רגועה וכך הבחורים לומדים בצורה יותר טובה והלימוד נטמע בנפש בריאה ונחקק בנשמה.

טיול לסטף

ימית 2000

קארטינג